Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě velmi důležitá, plně respektuji soukromí všech svých zákazníků a klientů, se kterými komunikuji.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.
Údaje, které mi poskytnete, jsou u mě v naprostém bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně bez vašeho souhlasu.

Já osobně i moje společnosti dodržujeme následující principy:

 • Ptáme se pouze na osobní údaje, které skutečně potřebujeme.
 • Osobní informace údaje nesdílíme s třetí stranou, kromě případů týkajících se zákona, tvorby našich služeb nebo ochrany našich práv.
 • Vaše osobní údaje neukládáme na serverech kromě případů, kdy se jedná o probíhající využívání našich služeb.

Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech mých realitních služeb, které poskytuji skrze webové portály:

www.realitydvorak.cz

www.nemovitostidvorak.cz

www.homestagingdvorak.cz

Zásady ochrany osobních údajů se týkají služeb poskytovaných těmito společnostmi:

 • Reality Dvořák s.r.o., IČO 04643445, DIČ CZ4643445, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250126.
 • Homestaging Dvořák s.r.o., IČO 04153375, DIČ CZ04153375, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243342.

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Reality Dvořák s.r.o. se sídlem Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 04643445, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn 250126, oddíl C, vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená Ing. Petrem Dvořákem (dále jen Reality Dvořák).

Souhlasem udělujete právo Reality Dvořák, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovával osobní údaje dle podmínek níže.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, nebo máte otázku ohledně přístupu nebo opravy Vašich osobních dat, kontaktujte mě prosím na e-mailu: info@realitydvorak.cz.

Reality Dvořák v plné míře respektuje Vaše soukromí, ať už se jedná o jakoukoli informaci, která bude uložena při provozu výše zmíněných internetových stránek.

Rozsah osobních údajů

V rámci webových stránek www.realitydvorak.cz, www.nemovitostidvorak.cz a www.homestagingdvorak.cz jsou zpracovávány údaje, které můžete poskytnout zasláním poptávky nebo jiné aktivity související s Vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Zpracovávány jsou pouze osobní údaje, které sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • si objednáte službu na našich webových stránkách,
 • nám pošlete poptávku na naše služby,
 • s námi uzavřete smlouvu nebo objednávku,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Konkrétně pak zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Kontaktní informace o zákaznících Reality Dvořák nebo potenciálních zákaznících a jejich kontaktních osobách (jméno a příjmení, příp. název společnosti, poštovní adresa a telefonní číslo, e-mailová adresa);

Další informace, které jsou nutné k plnění požadavků zákazníků nebo potenciálních zákazníků Reality Dvořák a informace nutné pro realizaci smluvních vztahů nebo projektu s našimi zákazníky.

Nepřímé údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro Vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek a další informace pro analýzu návštěvnosti.

Za jakým účelem údaje spravujeme

Údaje, které nám poskytujete, používá Reality Dvořák k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat s odpovědí na Vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení Vaší poptávky nebo objednávek nebo za účelem informovat Vás o novinkách.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby.

Přečtete si více, za jakým účelem Reality Dvořák spravuje jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění:

Vyplnění poptávkového formuláře – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

Vyplnění kontaktní formuláře / zaslání e-mailu – V rámci vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách, který slouží pro poptání našich služeb nebo pro zaslání dotazu či jiné informace, sbíráme osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.

Vyplnění formuláře pro E-book – Osobní údaje obsažené v E-book formuláři spravujeme pouze za účelem zaslání E-booku zdarma na Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

Newsletter  – Osobní údaje spravujeme za účelem zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb v rámci přímého marketingu. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Zasílání Newsletteru je možné odvolat v každém obchodním sdělení v zápatí pomocí odkazu „Odhlásit odběr“ nebo jemu podobnému, případně prostřednictvím e-mailu info@realitydvorak.cz.

Veškeré osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje může Reality Dvořák zpracovávat i bez Vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností nebo realizace oprávněného zájmu.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se Reality Dvořák snaží v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu je omezena jejich manipulace, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále všechny výše zmíněné webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat.

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společností:

 • Belightbyte s.r.o., IČO: 06544801, se sídlem Sanderova 1616/16, Holešovice 170 00 Praha 7, zapsané u Městského soudu v Praze.
 • Realman s.r.o., IČO: 26227461, se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, zapsané u Krajského soudu v Brně.
 • Webglobe, s.r.o., IČO: 26159708, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, zapsané u Městského soudu v Praze.

Předání osobních údajů třetím osobám

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem – Reality Dvořák. Reality Dvořák nepředává osobní údaje žádným jiným Správcům. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít aplikace či zpracovatele za účelem usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást maximální nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo:

 • Požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo souborů cookies, kontaktujte napřímo moji osobu:

Ing Petr Dvořák – Reality Dvořák s.r.o.
Dlouhá 705/16, Staré Město
110 00 Praha
web: www.realitydvorak.cz; www.nemovitostidvorak.cz; www.homestagingdvorak.cz
e-mail: dvorak@realitydvorak.cz
Telefon: +420 732 903 030

COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že webové stránky www.realitydvorak.cz, www.nemovitostidvorak.cz a www.homestagingdvorak.cz využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Stránky www.realitydvorak.cz, www.nemovitostidvorak.cz a www.homestagingdvorak.cz používají cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, neboli dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatování si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnů až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat Váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují Vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat webové stránky a nabídnout Vám relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nelze je spojovat s jakýmikoli jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Zapamatování si osobního nastavení – Cookies webovým stránkám umožňují usnadnit Vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu.

Pro funkce zabezpečeného přenosu dat při procházení webu.

Statistické údaje – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které pomáhají k dalšímu rozvoji podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Zobrazování reklamy – Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostal reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem.

Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 • SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). Více informací ZDE
 • Google (AdSense, AdWords) Více informací ZDE
 • Facebook (Facebook Pixel). Více informací ZDE
 • RTB (Adform). Více informací ZDE

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo chcete smazat jejich obsah, který webové stránky o Vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Upravit moje preference

Jaké využíváme soubory Cookies na našich stránkách

NázevPlatnostPopis
PHPSESSID 30 minut od posledního požadavku Cookie systému Realman®, slouží k udržení kontextu přihlášeného uživatele. Neobsahuje osobní údaje.  
rm_cookieconsent 7 dní až 6 měsíců, dle volby Cookie systému Realman®, slouží pro uchování Vaší volby nastavení COOKIES. Neobsahuje osobní údaje.  
_fbp neznámá Nemáme k dispozici, můžete vyhledat na Google  
ebookShowed neznámá Nemáme k dispozici, můžete vyhledat na Google  

Případné Cookies třetích stran:

DoménaPopis
rmcl.cz Přes tuto doménu dodáváme statický obsah prezentací a média.  
realman5.cz Hlavní doména pro systém Realman verzi 5.  
cloudflare.com Služba pro optimalizaci distribuce statického a dynamického obsahu. Zajišťuje rozložení zátěže, výpočetního výkonu a kešování obsahu.  
mapy.cz Mapové služby Seznam.cz.  
youtube.com Přehrávání našich videí umístěných na službu Youtube.com.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů lze průběžně upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Provozovatelem stránek je:
Reality Dvořák s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 04643445, DIČ: CZ04643445.

Poslední aktualizace 01. 08. 2023.